Επικοινωνία

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις - Παπαγεώργης Διον. Βασίλειος

Πατησίων 317
11144 Πατήσια, Αθήνα
Τηλέφωνο 2102026163
Κινητό τηλέφωνο 6945487648

b.papageorgis@gmail.com